måndag 3 oktober 2016

Yana Westberg
Hej,
mitt namn är Yana Westberg och jag har arbetat som konstnär och formgivare mer än 20 år. Min konst handlar om en värld av inre spänning mellan himmel och jord, gott och ont, skapande och kaos.

Jag är intresserad av att experimentera med olika grafiska tekniker och att hitta mitt egna visuella språk.  Mina bilder kan vid första anblicken leda till flera associationer.


Äpplet II /etching
Äpplet I /etching                                                           

                                                                                                         
 

         
                                                                Tid / litografi/


                               Snäcka I                                 

  
  


Träd I
Träd IIThe end

                                                        Jacobs stege 

                                                         
                                                                   
                                                                          Eden
                                                               
                                                                        Vägen                                                                       

EvighetProjekt: Observerbara universum

lördag 3 december 2011

Barn, konst, kultur


Projekt - I sagans värld - Henri Matisse


”Postmoderniteten är ett estetiskt, kulturellt och intellektuellt fenomen och det är därmed ett samhällstillstånd som omfattar vissa mönster av sociala, ekonomiska, politiska och kulturella relationer. I denna mångkulturella värld är varje människa en kulturbyggare som representerar sin egen kultur. I kulturmötet kan vi plötsligt vara med om beteenden, symboler, värderingar och liknande som vi inte känner igen. Men om barnen i förskolan utvecklar sin förståelse för kamraters, konstnärers och massmedias sätt att göra bilder, behandlar material och form så utvecklar de sitt eget bildspråk i en värld som kräver en alltmer medveten bildfostran”.

                 


Det var med dessa tankar i bakgrunden som  arbetet med projektet I sagans värld- Henri Matisse börjat på förskolan.   I projektet deltade 22 barn mellan 4 till 6 år. Arbetet startades med en intervju som innehåller fjorton frågor i form av övningar och fokuseras på barnens förståelse om bildkonst. 
Henri Matisse, manen som kan trolla med färger har blivit intruduserad till barnen genom Sagan om Henri Matisse. Sagan om Henri Matisse blir en taterföreställning.Teaterföreställningen ”födde”en önska hos barnen att vara konstnärer.

Deras konstnärlika arbete i detta projekt har nu presenteras på Göteborgs universitet. Två utställningar med titeln ”Ett barn har 100 språk” visades på Glassbruksmuseet i Surte och Alebiblioteket i Nödinge. Under projekts gång har barnen också fått ett erbydande av Röhsska museet  om att vara med på ett projekt som de driver och som är kopplat till Vivianne Westwoods modevärld.

Arbetet med projektet I sagans värld- Henry Matisse har visat att konsten kan vara en väg, en redskap som har en avgörande betydelse på hur förskolan planerar sitt arbete. Det har öppnat en hel ny värld för barnens känslor, fantasi och kreativitet.

Men om barnen i förskolan utvecklar sin förståelse för kamraters, konstnärers och massmedias sätt att göra bilder, behandla material och form, så utväcklarde sitt eget bildspråk i en värld som kräver en allt mer medveten bildfostran.


Modern barndom 2012/4